4-1  EM-Tec TEM グリッドホルダー
   ピンスタブ用
 
4-1-1 EM-Tec TEM グリッドホルダー
  
M4 および シリンダースタブ用
 
 4-2 EM-Tec FIB グリッドフォルダー  
 
   
   
   

4. グリッドホルダー